Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Bernardyńska 7, 35-069 Rzeszów

tel.:(17) 230 08 49, (17) 861 48 49

podgik@powiat.rzeszowski.pl

godziny pracy: pn – pt 7:30-15:30

© Copyright 2022, Wszelkie prawa zastrzeżone

Weryfikacja Statusu Zgłoszenia

USŁUGA POTWIERDZAJĄCA POZYTYWNY WYNIK
WERYFIKACJI PRACY GEODEZYJNEJ

W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego wprowadzającą oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, wprowadzono usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Ma to na celu upowszechnienie tej formy informowania zleceniodawcy o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej.

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Internetowe potwierdzenie statusu pozytywnej kontroli dostępne jest dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020r.

Skip to content