Start

Geodezja

Powiatu Rzeszowskiego

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji

0 ha
obszar
działania
0
ilość
działek
~ 0
ilość zrealizowanych
wniosków (rocznie)
Gmina Błażowa
Błażowa
Gmina Boguchwała
Boguchwała
Chmielnik
Chmielnik
Miasto Dynów
Miasto Dynów
Gmina Dynów
Gmina Dynów
Głogów Młp.
Głogów Młp.
Gmina Hyżne
Hyżne

Geodezyjnej i Kartograficznej to:

~ 0
ilość operatów
przyjętych do zasobu (rocznie)
~ 0
ilość wprowadzonych
zmian w ewidencji (rocznie)
~ 0
ilość skoordynowanych
i naniesionych projektów (rocznie)
Gmina Kamień
Kamień
Gmina Krasne
Krasne
Gmina Lubenia
Lubenia
Sokołów Młp.
Sokołów Młp.
Świlcza
Świlcza
Trzebownisko
Trzebownisko
Tyczyn
Tyczyn

Współpracujemy z