Obowiązujące oprogramowanie

Mapa numeryczna prowadzona jest w programie EWMAPA

Ewidencja gruntów prowadzona jest w programie  EWOPIS

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracuje na programie OSRWIN