Dla Geodetów

Opis i rodzaj
dokumentu

Microsoft
Word / DOCX / XLS

Adobe Reader
PDF

Wzór wypełnienia formularza

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego – Portal Geodety (geodeta wypełnia wniosek i składa w PODGIK w Rzeszowie)  pobierz (doc, 42KB)  pobierz (pdf, 126KB)  
Zgłoszenie prac geodezyjnych  pobierz (xls, 82KB)  pobierz (pdf, 206KB)  pobierz (pdf, 120KB)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych  pobierz (doc, 45KB)  pobierz (pdf, 259KB)  
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek istniejący      pobierz (docx, 167KB)
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek nowy      pobierz (docx, 167KB)
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek rozebrany       pobierz (docx, 167KB)
Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych  pobierz (xls, 39KB)  pobierz (pdf, 125KB)  
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – P-P7  pobierz (xls, 218KB)  pobierz (pdf, 285KB)  

 

Opis i rodzaj programu

Archiwum ZIP
Transformacja punktów Trans65_2000PKT ver 1.04

 pobierz (zip, 656KB)