Dla Geodetów

Opis i rodzaj
dokumentu

Microsoft
Word / DOCX / XLS

Adobe Reader
PDF

Wzór wypełnienia formularza

Wniosek o założenie konta w serwisie GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego – Portal Geodety (geodeta wypełnia wniosek i składa w PODGIK w Rzeszowie) pobierz (doc, 42KB) pobierz (pdf, 126KB) 
Zgłoszenie prac geodezyjnych pobierz (xls, 82KB) pobierz (pdf, 206KB) pobierz (pdf, 120KB)
Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych pobierz (doc, 45KB) pobierz (pdf, 259KB) 
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek istniejący   pobierz (docx, 167KB)
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek nowy   pobierz (docx, 167KB)
Wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku – budynek rozebrany    pobierz (docx, 167KB)
Protokół ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych pobierz (xls, 39KB) pobierz (pdf, 125KB) 
Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego – P-P7 pobierz (xls, 210KB) pobierz (pdf, 400KB) 

Opis i rodzaj programu

Archiwum ZIP
Transformacja punktów Trans65_2000PKT ver 1.04

 pobierz (zip, 656KB)