Weryfikacja statusu zgłoszenia

USŁUGA POTWIERDZAJĄCA POZYTYWNY WYNIK WERYFIKACJI
PRACY GEODEZYJNEJ

W związku z nowelizacją prawa geodezyjnego wprowadzającą oświadczenie wykonawcy o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji, które jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa  w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, wprowadzono usługę weryfikującą status zgłoszenia na podstawie jego numeru. Ma to na celu upowszechnienie tej formy informowania zleceniodawcy o rzetelnym wykonaniu pracy geodezyjnej.

Po wyborze województwa i powiatu należy wpisać pełny numer zgłoszenia. Wynikiem działania usługi jest informacja o statusie pozytywnej weryfikacji zgłoszenia.

Internetowe potwierdzenie statusu pozytywnej kontroli dostępne jest dla prac geodezyjnych zgłoszonych po 30 lipca 2020r.