O nas

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie powstał po wprowadzeniu reformy administracyjnej na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o  wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603).

Działa na podstawie Uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 15 maja 1999 r. Nr VII/26/99 w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie jako jednostka organizacyjna Powiatu Rzeszowskiego w formie jednostki budżetowej.

W strukturze Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jako gospodarstwo pomocnicze funkcjonował Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP), który  przestał istnieć po likwidacji gospodarstw pomocniczych z dniem 01.01.2011 r.

Do zakresu działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy realizacja zadań służby geodezyjnej i kartograficznej wykonywanych przez Starostę Rzeszowskiego na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz.2052).

Pierwszą siedzibą Powiatowego Ośrodka
był budynek przy ul. Targowej w Rzeszowie

Nową siedzibą Powiatowego Ośrodka od października 2019 roku
jest budynek znajdujący przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie

Obszarem działania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest teren gmin wchodzących w skład Powiatu Rzeszowskiego.