Układ płaski

Układ poziomy 2000 strefa 7 (21o)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych

Warszawa, dnia 14 listopada 2012 r. Poz. 1247.