Informujemy, że zakończone zostały prace związane ze scaleniem gruntów na obrębach Lecka (gmina Błażowa) i Straszydle (gmina Lubenia)
W dniu 16.05.2023 została zaktualizowana baza opisowa i graficzna ewidencji gruntów i budynków.