WMS WFS

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi WMS i WFS pod adresami:

http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php – egib + osnowa
http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsg.php – gesut
http://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wmsb.php – bdot

https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/map/geoportal/wfs.php