Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje że, od dnia 15.07.2023 do 20.07.2023 będą trwały prace związane z przetwarzaniem baz danych EGIB, BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa dla gminy Lubenia.
Wszystkie rozpoczęte prace na w/w jednostkach należy przekazać do PODGIK wraz z niezbędnymi plikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2023 – po tej dacie operaty i pliki nie będą przyjmowane.
Nieprzekazanie wyników rozpoczętych prac w podanym terminie będzie skutkowało koniecznością pobrania dla prowadzonych prac nowych plików do modyfikacji.
Od dnia 22.07.2023 wszystkie pliki wydawane przez PODGiK z gminy Lubenia będą zawierały nową strukturę danych zgodną z obecnymi przepisami i tylko w takim formacie będą przyjmowane.

O ewentualnych  zmianach w harmonogramie przetwarzania prac będziemy na bieżąco informowali za pomocą komunikatów na GEOPORTAL-u oraz na stronie internetowej PODGIK w Rzeszowie