Uwaga Wykonawcy prac geodezyjnych

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje że, w miesiącach od maja do lipca 2023 będą trwały prace związane z przetwarzaniem baz danych BDOT500, GESUT do obowiązujących przepisów prawa – Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. 2021 poz. 1374) oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. 2021 poz. 1385)

PRZEWIDYWANE TERMINY KONWERSJI BAZ OBIEKTOWYCH na poszczególnych jednostkach ewidencyjnych przedstawia poniższa tabela:

Jednostka ewidencyjnaTerytTermin konwersji
DYNÓW-miasto181601_106-12 maj 2023
DYNÓW-obszar wiejski181605_206-12 maj 2023
TYCZYN-miasto181614_413-19 maj 2023
TYCZYN-obszar wiejski181614_513-19 maj 2023
BOGUCHWAŁA-miasto181603_420-26 maj 2023
BOGUCHWAŁA-obszar wiejski181603_520-26 maj 2023
CHMIELNIK181604_227 maj-07 czerwiec 2023
KRASNE181609_227 maj-07 czerwiec 2023
GŁOGÓW MŁP.-miasto181606_410-16 czerwiec 2023
GŁOGÓW MŁP.-obszar wiejski181606_510-16 czerwiec 2023
HYŻNE181607_217-23 czerwiec 2023
ŚWILCZA181612_217-23 czerwiec 2023
KAMIEŃ181608_224-30 czerwiec 2023
TRZEBOWNISKO181613_224-30 czerwiec 2023
SOKOŁÓW MŁP.-miasto181611_401-07 lipiec 2023
SOKOŁÓW MŁP.-obszar wiejski181611_501-07 lipiec 2023
BŁAŻOWA-miasto181602_408-14 lipiec 2023
BŁAŻOWA-obszar wiejski181602_508-14 lipiec 2023
LUBENIA181610_215-20 lipiec 2023

Jednocześnie informujemy, że konieczne będą okresowe wyłączenia z działania poszczególnych baz, wyłączenia GEOPORTALU oraz wstrzymanie przyjmowania operatów geodezyjnych i plików modyfikujących na tydzień przed i podczas konwersji.

Po zakończeniu konwersji bazy prowadzone będą wg rozporządzenia z roku 2021 w programie EWMAPA 14 FB i do celów obsługi nowej struktury danych wymagane jest posiadanie odpowiedniego oprogramowania np. EWMAPA wersja 14. Wersje 12 i 13 EWMAPY nie wspierają już tego schematu danych i praca na nowych wersjach baz będzie niemożliwa.

Wykonawcy prac geodezyjnych mogą korzystać w swoich pracach w innych programach, pobierając i przekazując pliki w formacie gml.