Z głębokim żalem informujemy, że dnia 5 stycznia 2022 roku zmarła nasza koleżanka Alina Kudła.
Zapamiętamy ją jako osobę ciepłą, życzliwą, zawsze pomocną innym. Ogromnie zasłużoną i zaangażowaną w funkcjonowanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. Będzie nam brakować jej ogromnej wiedzy oraz umiejętności rozwiązywania spraw niemożliwych. Pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 08.01.2022 r. w Kościele Parafialnym w Połomi o godzinie 14.00, o czym powiadamia pogrążona w smutku rodzina. Różaniec w Kościele o godz.13.30.