Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie informuje o zmianach zasad zawiadamiania o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek – więcej szczegółów w piśmie Głównego Geodety Kraju z dnia 09.05.2023r.