OGŁOSZENIE

W związku z planowanymi w okresie od dnia 19.09.2022 r. do dnia 23.09.2022 r. pracami remontowymi budynku stanowiącego własność Gminy i Miasta Sokołów Młp. zlokalizowanego przy ul. Rzeszowskiej 29a w  Sokołowie Młp. przewidywane są utrudnienia w bezpośredniej obsłudze zainteresowanych osób z zakresu ewidencji gruntów i budynków gminy Sokołów Młp. i gminy Kamień w Referacie Ewidencji Gruntów i Budynków w Sokołowie Młp. przy ul. Rzeszowskiej 29a.

W sprawach pilnych istnieje możliwość kontaktu telefonicznego pod numerami:
+48 17 23 00 850, + 48 17 23 00 852.

 Jednocześnie w sprawach związanych z udostępnianiem danych z ewidencji gruntów i  budynków z  terenu w/w gmin (wydawaniem wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wydawaniem kopii map ewidencyjnych), wydawaniem kopii map zasadniczych, wydawaniem dokumentów z powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej prowadzona jest jednocześnie (w godzinach pracy tutejszego Urzędu) obsługa bezpośrednia w siedzibie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej w Rzeszowie przy ul. Bernardyńskiej 7 (termin wizyty należy ustalić poprzez System Kolejkowy w Rzeszowie za pośrednictwem strony internetowej https://kolejka.podgik.rzeszow.pl).

 Przepraszamy za utrudnienia związane z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z w/w budynku.