OGŁOSZENIE – GENEROWANIE MATERIAŁÓW ZASOBU

Informujemy, że w dniu 01.08.2022 została uruchomiona funkcjonalność automatycznego generowania materiałów zasobu w oparciu o obszar zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Aby przeglądać udostępnione materiały należy w zakładce „Materiały zasobu” załadować dokumenty materiały zasobu.

W celu wyselekcjonowania operatów dotyczących granic działek istnieje możliwość ich filtrowania według cechy operatu (Operat prawny).

W przypadku innych materiałów archiwalnych, które nie będą generowane automatycznie (np. archiwalne mapy analogowe)  należy o tym fakcie poinformować obsługę PODGIK.