Portal Geodety

Opis usługi

GEOPORTAL Powiatu Rzeszowskiego umożliwia dostęp dla wykonawców prac geodezyjnych do modułu zgłaszania i przeglądania prac geodezyjnych umożliwiający:

  • przeglądanie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu przygotowania zgłoszenia prac geodezyjnych;
  • zgłaszanie prac geodezyjnych wraz z automatycznym uzyskaniem identyfikatora zgłoszenia pracy oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty;
  • przeglądanie automatycznie wygenerowanych materiałów zasobu;
  • przesyłanie plików;
  • przesyłanie zawiadomień o przekazaniu wyników prac geodezyjnych wraz z operatem elektronicznym;
  • monitorowanie przebiegu wszystkich procesów związanych z obsługą prac geodezyjnych wykorzystując mechanizmy statusów;
  • przyjmowanie i wysyłanie komunikatów w celu uzgodnienia zgłoszenia pracy geodezyjnej;
  • dokonywanie płatności elektronicznych umożliwiające automatyczne pobieranie danych z zasobu.